Näppäinvakiot

Sen sijaan, että muistaisit kaikkien näppäinten SCAN-koodin, voit käyttää näppäimistövakioita. Käytä seuraavia vakioita KEYDOWN- ja KEYHIT-funktioille:

cbkeyesc = 1
cbkeyf1 = 59
cbkeyf2 = 60
cbkeyf3 = 61
cbkeyf4 = 62
cbkeyf5 = 63
cbkeyf6 = 64
cbkeyf7 = 65
cbkeyf8 = 66
cbkeyf9 = 67
cbkeyf10 = 68
cbkeyf11 = 87
cbkeyf12 = 88
cbkeyprint = 183
cbkeyscroll = 70
cbkeypause = 197
cbkeyoem102 = 86
cbkey1 = 2
cbkey2 = 3
cbkey3 = 4
cbkey4 = 5
cbkey5 = 6
cbkey6 = 7
cbkey7 = 8
cbkey8 = 9
cbkey9 = 10
cbkey0 = 11
cbkeyminus = 12
cbkeyequals = 13
cbkeybackspace = 14
cbkeyinsert = 210
cbkeyhome = 199
cbkeypgup = 201
cbkeynumlock = 69
cbkeydivide = 181
cbkeymultiply = 55
cbkeysubtract = 74
cbkeytab = 15
cbkeyq = 16
cbkeyw = 17
cbkeye = 18
cbkeyr = 19
cbkeyt = 20
cbkeyy = 21
cbkeyu = 22
cbkeyi = 23
cbkeyo = 24
cbkeyp = 25
cbkey] = 26
cbkey[ = 27
cbkeyreturn = 28
cbkeydel = 211
cbkeyend = 207
cbkeypgdown = 209
cbkeynum7 = 71
cbkeynum8 = 72
cbkeynum9 = 73
cbkeyadd = 78
cbkeycapslock = 58
cbkeya = 30
cbkeys = 31
cbkeyd = 32
cbkeyf = 33
cbkeyg = 34
cbkeyh = 35
cbkeyj = 36
cbkeyk = 37
cbkeyl = 38
cbkeysemicolon = 39
cbkeyapostrophe = 40
cbkeygrave = 41
cbkeynum4 = 75
cbkeynum5 = 76
cbkeynum6 = 77
cbkeylshift = 42
cbkeybackslash = 43
cbkeyz = 44
cbkeyx = 45
cbkeyc = 46
cbkeyv = 47
cbkeyb = 48
cbkeyn = 49
cbkeym = 50
cbkeycomma = 51
cbkeyperiod = 52
cbkeyslash = 53
cbkeyrshift = 54
cbkeynum1 = 79
cbkeynum2 = 80
cbkeynum3 = 81
cbkeyenter = 156
cbkeylcontrol = 29
cbkeylwin = 219
cbkeylalt = 56
cbkeyspace = 57
cbkeyralt = 184
cbkeyrwin = 220
cbkeyapps = 221
cbkeyrcontrol = 157
cbkeynum0 = 82
cbkeydecimal = 83
cbkeyup = 200
cbkeydown = 208
cbkeyleft = 203
cbkeyright = 205


<<TAKAISIN