Komennot eli käskyt

Kaiken avain

Ohjelmointikieli on sitä varten, että tietokonetta voidaan käskeä tekemään erilaisia tehtäviä. CoolBasic tarjoaa yli 300 komentoa ja funktiota tähän tarkoitukseen. Tässä joitakin komentoja:

Komento Käyttötarkoitus
LoadImage Lataa kuvan muistiin.
DrawImage Piirtää kuvan ruudulle.
DrawScreen Päivittää näytön.
PlaySound Soittaa musiikkia.
WaitKey Odottaa, että jotain näppäintä painetaan.
DeleteFile Poistaa tiedoston tai kansion.
SetWindow Asettaa ikkunan otsikon.
SCREEN Muuttaa näyttötilaa tai ikkunan kokoa.
ShowMouse Asettaa hiirikursorin.

Komennot ovat siis ikään kuin "rakennuspalikoita", joiden avulla rakennat pelisi.

Parametrit

Jotkin komennot vaativat parametreja, eli lukuja ja merkkijonoja. Ne kirjoitetaan komennon perään ja erotellaan pilkulla. Hyvä esimerkki on PlaySound. Voit komentaa "SoitaÄäni", mutta tässä vaiheessa pitää tarkentaa mikä ääni soitetaan. Parametrit ovat siis komennon tarvitsemaa lisätietoa. Jokaisen komennon tarvitsemat parametrit voi tarkistaa kyseisen komennon oppaasta, jolloin opit käskyjen oikean käyttötarkoituksen. CoolBasic ilmoittaa käännöksen aikana virheen, jos komennolle ei ole annettu sen tarvitsemia parametreja.

 • VÄÄRIN: PlaySound
 • OIKEIN: PlaySound "ammus.wav"

  Esitys

  Lähtökohtana on se, että kirjoitat yhden komennon (parametreineen jos tarvis) per rivi. Näin koodi pysyy selkeänä. CoolBasic antaa sinun kuitenkin kirjoittaa useamman komennon yhdelle riville, mutta silloin ne on erotettava kaksoispisteellä:

  1    k = LoadImage ("Media\guy.bmp") : MaskImage k, 255, 0, 255
  2
  3    Repeat
  4
  5        DrawImage k, 20, 20
  6
  7        DrawScreen
  8
  9    Until EscapeKey()

  Yleensä tällaista esitystapaa käytetään vain If-lauseissa:

  1    If A = B Then komento1 : komento2 : komento3 Else komento4 : komento5


  <<TAKAISIN