Pikaohje rakenteisiin

Ehtolauseke

If ... Then

If {lauseke} Then {komennot1} Else {komennot2}

Suorittaa JOS-lausekkeen. Jos tulos on TOSI (ei nolla), suoritetaan THEN-sanan jälkeiset komennot. Jos tulos oli EPÄTOSI (nolla), ELSE-sanan jälkeiset komennot suoritetaan. Else on valinnainen, CoolBasic suorittaa kaikki komennot rivin loppuun.

If {ehto1}
    {komennot1}
ElseIf {ehto2}
    {komennot2}
ElseIf {ehto3}
    {komennot3}
Else
    {komennot4}
EndIf

Tällainen muoto JOS-rakenteesta mahdollistaa useamman komennon suorittamisen ehdon yhteydessä. ELSEIF ja ELSE ovat valinnaisia. ELSE suoritetaan ainoastaan, jos yksikään ehdoista ei ollut TOSI. Muutoin CoolBasic kokeilee jokaista JOS-lauseketta kunnes joku niistä on TOSI.

While-silmukka

While ... Wend

While {lauseke/ehto}
    {komennot}
Wend

Muodostaa silmukan, jota toistetaan niin kauan, kun While-ehto on TOSI (ei nolla).

Repeat-silmukka

Repeat ... Until

Repeat
    {komennot}
Until {lauseke/ehto}

Muodostaa silmukan, jota toistetaan niin kauan, kunnes Until-ehto on TOSI (ei nolla). Voit pistää Until-sanan tilalle myös Forever:in, jolloin silmukkaa toistetaan loputtomiin tai kunnes siitä rikkoudutaan irti Exit-komennolla.

Läpikäynti-rakenteet

For ... Next

For {muuttuja}={alkuarvo} To {loppuarvo} Step {hyppy}
    {komennot}
Next {muuttuja}

For..Next sijoittaa ensin {alkuarvon} {muuttujaan}, jonka jälkeen aloitetaan silmukka. Silmukkaa toistetaan niin kauan, että {muuttuja} saavuttaa {loppuarvon}. Sen jälkeen silmukasta poistutaan automaattisesti. Jokaisella silmukkakerralla {muuttujan} arvoa kasvatetaan {hyppyarvolla}. STEP on valinnainen, ja jos se jätetään pois, oletuksena on 1.

For ... Each

For {muuttuja}=Each {tyyppinimi}
    {komennot}
Next {muuttuja}

Tämä on erikoisempi läpikäyntirakenne. Se käy läpi ohjelmoijan määrittelemän tyypin kaikki elementit. Kätevää esimerkiksi kaikkien ammuksien tai vihollisten läpikäymiseen. Huomaa, että muuttuja pitää esittää tyyppimuuttujaksi (kirjoittamalla piste ja tyyppinimi, esim. pati.AMMUKSET).


Silmukoista ja FOR-rakenteesta voidaan paeta milloin tahansa kutsumalla EXIT-komentoa.


Valintarakenne

Select ... Case

Select {lauseke}
    Case {kokeiluarvot1}
        {komennot1}
    Case {kokeiluarvot2}
        {komennot2}
    Default
        {komennot3}
End Select

Ensin suoritetaan Select-lausekkeen arvo. Sen jälkeen läpikäydään koko Case-lista, ja kokeillaan missä kohtaa arvot täsmäävät. Kun oikea pari löytyy, suoritetaan kyseisen Casen komennot, jonka jälkeen poistutaan koko Select-rakenteesta. DEFAULT-lohko suoritetaan, jos yksikään pari ei täsmännyt. DEFAULT on valinnainen. Rakenne on hyvin lähellä vastaavaa If..ElseIf..EndIf -rakennetta, mutta on hieman nopeampi.


<<TAKAISIN