Laskutoimitukset ja lausekkeet

Operaattorit

Operaattorit ovat sellaisia merkkejä, jotka suorittavat kahdelle tai yhdelle arvolle (tai muuttujalle) jonkin laskutoimituksen, jonka tuloksena on vain yksi arvo. Esimerkiksi lausekkeessa A + B operaattorina on plus (+). Samalla A ja B häviävät, ja koko hoidon tilalle tulee C, joka on siis laskutoimituksen tulos. CoolBasicissa on monenlaisia operaattoreita. Ne on listattu oheiseen taulukkoon laskujärjestyksen mukaan (ylimmät lasketaan ensiksi):

Operaattori Kuvaus
(,) Sulkeet. Kaikki sulkeiden sisällä suoritetaan ensin. Esim. 2*(5+6)=22.
+,- Itseisarvo ja unaarinen miinus. Tarvitsevat vain yhden arvon, esim. -7.
^ Potenssiin korotus. Esim. 2^5.
*,/,Mod Kertolasku, jakolasku ja jakojäännös. Jakojäännöksestä lisätietoa manuaalista komennolle Mod.
Shl,Shr,Sar Bittitason siirto-operaattorit. Lisätietoa manuaalista.
+,- Normaali plus- ja miinuslasku. Plus-lasku toimii myös merkkijonojen kanssa.
=,<>,<,>,<=,>= Vertailuoperaattorit: yhtä_suuri_kuin, eri_suuri_kuin, pienempi_kuin, suurempi_kuin, pienempi_tai_yhtä_suuri_kuin, suurempi_tai_yhtä_suuri_kuin. Esim. A>B
And,Or,Xor Loogiset operaattorit: JA, TAI, JOKO-TAI. Esim. A Or B
Not Unaarinen Ei-operaattori. Lisätietoa manuaalista. Esim. i=Not i. Unaarinen, eli yhden arvon operaattori.

Laskutoimituksia koskevat säännöt

 • Jos operaattorien ^,+,-,*,/ tai Mod laskutoimituksien annettavista arvoista jompikumpi on desimaali, on tuloskin desimaaliluku.
 • Shl, Shr ja Sar hyväksyvät vain kokonaislukuja.
 • Merkkijonoille voidaan tehdä plus-lasku, joka yhdistää kaksi merkkijonoa toisiinsa. Merkkijonoille ei voi tehdä muita laskutoimituksia.
 • Jos merkkijono osallistuu yhteenkään lausekkeeseen, koko lauseke konvertoidaan merkkijonoksi.
 • Vertailuoperaattoreita ja loogisia operaattoreita voi käyttää kaikille tietotyypeille, paitsi omille TYPE-tyypeille.
 • Monet CoolBasicin funktioista ja komennoista muuntavat numeerisia arvoja automaattisesti tarvittavaan muotoon (esim. kokonaisluku->desimaaliluku)
 • Tyyppejä voi muuntaa muodosta toiseen Int, Float ja Str -funktioilla.
 • Vertailuoperaattorit ja loogiset operaattorit palauttavat aina totuusarvon kokonaislukuna (0 tai 1).

  Esimerkkejä:

  part1$="Hello"
  part2$="World"

  // Merge two strings together
  Print part1$+" "+part2$


  // Print an expression. Examine the result.
  Print 1+2+"HELLO!"+5

  WaitKey

  Testaa taitosi

  Näissä lausekkeissa on virheitä. Etsi ja perustele ne. Kaikki lausekkeet eivät ole virheellisiä. Älä kokeile lausekkeita CoolBasicissa, harjoituksen tarkoituksena on oppia ymmärtämään mikä on laillista ja mikä ei.

 • Print -5+6*7+(+(-8))
 • Print (((7-23.0)/5.1)^Pii#
 • Print (10/3.0) Shl 2
 • If A<8 And A=8 Then
 • If A>=9 Xor (Not 6) Then
 • Blink=(Not Blink) + 1

  Vastaukset: oikein,väärin,tavallaan väärin,väärin,oikein,väärin


  <<TAKAISIN