Ohjelmarakenne

Esimerkki

Lähdekoodin rakenne on hyvä silloin kun se on selkeä. Kaikki osat ovat järjestetty tyyppinsä ja aihepiirinsä mukaan. Esimerkiksi:

 • Vakiot, globaalit, taulukot, tyypit ja moduulit (include)
 • Pääohjelma
 • Mahdolliset aliohjelmat (Gosub)
 • Mahdolliset funkiot

  'Headers

  Const CONSTANT1=1
  Const CONSTANT2=2

  Global img1,img2
  Global sound1,sound2

  Dim ARRAY1(1) As String
  Dim ARRAY2(1) As Integer

  'Include files
  Include "inc1.cb"
  Include "inc2.cb"

  '--------------------------------

  'Main Program

  Repeat

      'code here...

  Forever

  End

  '--------------------------------

  'Sub Programs

      'code here...

  '--------------------------------

  'Functions

      'code here...

  Modularisuus

  Nämä voidaan jakaa myös osiin, ja sijoittaa koodimoduuleihin.

  Include "HEADERS.cb"

  'Main Program

  Repeat

      'code here...

  Forever

  End


  Include "SUBS.cb"

  Include "FUNCTIONS.cb"

  Joskus pääohjelma koostuu joko Gosub-käskyistä tai funktiokutsuista tai jopa includeista:

  Gosub UpdateGame
  Gosub UpdateControls
  Gosub UpdateAI
  Gosub UpdateWeapons
  Gosub DrawAll

  Tyylinsä kullakin

  Koodilohkot (If..Then, For..Next, Repeat..Until jne..) yleensä sisennetään, koska se helpottaa koodin lukemista huomattavasti. Jokaiselle ohjelmoijalle muodostuu ajan mittaan uniikki tyyli kirjoittaa koodia. Se näkyy yleensä voimakkaimmin kommenttien ulkoasussa. Myös pitkiä rivejä pyritään välttämään. Lisää asiasta kohdasta tyylisäännöt myöhemmin tässä oppaassa.


  <<TAKAISIN