Ohjelmoiminen CoolBasicilla

Tämä on nyt se varsinainen manuaali

Ensimmäinen oppitunti: Ohjelmointi on kivaa. Toinen oppitunti: aluksi se ei ole helppoa. Kolmas oppitunti: mutta kun siihen pääsee sisälle, se on hauskaa ja luovaa. CoolBasic alentaa kynnystä toisen ja kolmannen vaiheen välillä. CoolBasic tekee ohjelmoinnin aloittamisesta mahdollisimman kivutonta tarjoamalla helpon, mutta monipuolisen rajapinnan erityisesti pelien luomiseen.

Ohjelmoinnin perusteet ovat samat jokaisessa ohjelmointikielessä. Lähes kaikista olemassa olevista ohjelmointikielistä löytyy ehtolausekkeita, silmukoita, muuttujia, komentoja ja funktioita. Kun oppii kerran ohjelmoimaan, on periaatteessa helppo opetella myös toinen ohjelmointikieli. Tärkeintä on oppia ajattelemaan tietyllä tavalla, ja kerätä kokemusta siitä miten tiettyjä ongelmia kannattaa lähteä ratkomaan. Samat menetelmät nimittäin pätevät muissakin ohjelmointikielissä. CoolBasic johdattaa sinut tähän maailmaan, ja antaa sinulle valmiudet ohjelmointiin millä tahansa ohjelmointikielellä, koska yhtäläisyyksiä löytyy.

Tämä opas esittelee CoolBasic-ohjelmointikielen ominaisuudet ja perusteet. Tämä opas on suunnattu lähinnä heille, jotka ovat ohjelmoineet aikaisemmin. Jos olet täysin uusi ohjelmoinnissa, lue ensin "Perusteet". Tämä opas antaa sinulle kaikki tiedot, joita tarvitset ohjelmoidaksesi CoolBasicilla - mukaan lukien erot muihin BASIC-kieliin.


   KIELEN RAKENNE JA ELEMENTIT
Perusteet ja ajattelumalli Opi ajattelemaan tietyllä tavalla.
Muuttujat Nämä tulisi kaikkien hallita. Ne kuuluvat ohjelmoinnin perusteisiin.
Kommentit Kommentoiminen on hyvästä. Opettele kommentoimaan.
Tietotyypit Tietokoneessa tieto liikkuu eri muodoissa.
Merkkijonot ja muut arvot Kuinka hallita tietotyyppejä...
Laskutoimitukset Nämä tulisi kaikkien hallita. Ne kuuluvat ohjelmoinnin perusteisiin.
Hypyt ja kirjanmerkit Hyppää ohjelman osasta toiseen...
Vakiot Kaikkea ei tarvitse muistaa.
Komennot Käske kone tekemään mitä haluat.
Funktiot Kysy koneelta, se vastaa...
Ohjelmarakenne Kuinka koodia kirjoitetaan oikein.
Koodirakenteet Nämä tulisi kaikkien hallita. Ne kuuluvat ohjelmoinnin perusteisiin.
Objektit, kuvat ja äänet Pelien perusta. Kuinka CoolBasic käsittelee ladattuja tiedostoja.
Taulukot Änge paljon muuttujia yhden nimen taakse. *edistyneemmille käyttäjille*
Tyypit Luo objektikokoelmia. Esim. liikkuvat ammukset. *edistyneemmille käyttäjille*
Tyylisäännöt Siisti koodia niin, että sitä on mukavampaa lukea.
Erikoista Kuinka CoolBasic eroaa muista BASIC-kielistä.

  • Ainakin lihavoidut kohdat kannattaa käydä läpi, koska niitä tarvitaan usein ja ne tulisi jokaisen ohjelmoijan hallita.
  • *edistyneemmille käyttäjille* - merkinnällä varustetut kohteet ovat hyödyllisiä, muttei välttämättömiä osata. Suosittelemme kuitenkin, että jokainen jossain vaiheessa tutustuu niihin.


    <<TAKAISIN