Erikoista

Miten CoolBasic eroaa muista Basic-kielistä

 • Sisäänrakennettuja komentoja satoihin eri käyttötarkoituksiin
 • Pelintekoon painottunut
 • C:n kaltaiset, helpot kahteen suuntaan linkitetyt listat
 • Ohjelman turvalopetus. Ohjelman voi lopettaa milloin tahansa painamalla ESC. Ominaisuus on oletuksellisesti käytössä.
 • Linkitettyjen listojen komennoissa käytetään sulkeita (toisin kuin useassa muussa kielessä).

  Tottumukset ja helpottavat ominaisuudet

  Kolmenlaisia kommentteja:
  Voit kommentoida QBasicista/Visual Basicista tutulla heittomerkillä tai C++:sta tutulla kahdella kauttaviivalla. Lisäksi voit luoda monirivisiä kommentteja RemStart:lla ja RemEnd:llä.

  Lausekkeiden oikotiet:
  Näin lisäät muuttujan arvoa jollakin luvulla:

  1    'Näin ei tarvitse tehdä:
  2    'OikeitaVastauksia = OikeitaVastauksia + 1
  3
  4    'Sen sijaan voit kirjoittaa:
  5    OikeitaVastauksia + 1

  Samalla tavalla onnistuu vähennyslasku.

  CoolBasic myös lisää tarvittavat kertomerkit tällaisiin lausekkeisiin:

  1    'Tästä tulee Print 5*(6+7)
  2    Print 5(6+7)
  3
  4    'Tästä tulee Print (1+5)*(6+7)
  5    Print (1+5)(6+7)

  Ei teknisiä rajoituksia:
  Useissa BASIC-kielissä muuttujille on varattu taulukko, joka on kiinteän kokoinen. Toisin sanoen: et voi luoda ohjelmaasi enempää kuin esim. 2 000 kokonaislukumuuttujaa. CoolBasic mahdollistaa 10 000 muuttujan käytön - kaikille tyypeille erikseen. Lisäksi useissa BASIC-kielissä on 64 kilotavun maksimikoko merkkijonoille. CoolBasicissa merkkijonojen pituutta ei ole mitenkään rajoitettu.


  <<TAKAISIN