Matematiikka : funktiot

DISTANCE


   KUVAUS

Kertoo kahden pisteen välisen matkan. Käytä tätä komentoa laskemaan kuinka kaukana pisteet ovat toisistaan.

Funktio sopii esimerkiksi kertomaan, onko vihollinen liian kaukana nähdäkseen pelaajan.

Palautettu matka on desimaaliluku.

   KÄYTTÖ
DISTANCE (x1, y1, x2, y2)

 • x1 = Ensimmäisen pisteen X-koordinaatti.
 • y1 = Ensimmäisen pisteen Y-koordinaatti.
 • x2 = Toisen pisteen X-koordinaatti.
 • y2 = Toisen pisteen Y-koordinaatti.

 • Katso myös: DISTANCE2

     ESIMERKKI
  AddText "Screen size is 400x300"

  Repeat

      Circle 190,140,20,OFF
      Line 200,150,MouseX(),MouseY()
      
      Text 20,20,"Distance to mouse is: "+Distance(200,150,MouseX(),MouseY())

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN