Komennot

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


   MATEMATIIKKA
   KOMENNOT
MOD Operaattori. Laskee kahden luvun jakojäännöksen. Esim. 10 Mod 3 -> 1
SHL Operaattori. Suorittaa binäärisiirron vasemmalle. Tämä on "nopea" kertolasku. Esim. 3 Shl 2 -> 12 *edistyneemmille käyttäjille*
SHR Operaattori. Suorittaa binäärisiirron oikealle. Tämä on "nopea" jakolasku. Esim. 12 Shl 2 -> 3 *edistyneemmille käyttäjille*
SAR Operaattori. Suorittaa binäärisiirron oikealle. Tämä on "nopea" jakolasku. Esim. 12 Shl 2 -> 3 *edistyneemmille käyttäjille*
AND Operaattori. Suorittaa loogisen "JA"-operaation kahdelle luvulle. Palauttaa joko TOSI tai EPÄTOSI. Käytetään yleensä ehtolausekkeissa (If).
OR Operaattori. Suorittaa loogisen "TAI"-operaation kahdelle luvulle. Palauttaa joko TOSI tai EPÄTOSI. Käytetään yleensä ehtolausekkeissa (If).
XOR Operaattori. Suorittaa loogisen poissulkevan "JOKO - TAI"-operaation kahdelle luvulle. Palauttaa joko TOSI tai EPÄTOSI. Käytetään yleensä ehtolausekkeissa (If).
NOT Operaattori. Suorittaa loogisen "EI"-operaation yhdelle luvulle. Palauttaa joko TOSI tai EPÄTOSI. Käytetään yleensä ehtolausekkeissa (If).
RANDOMIZE Alustaa satunnaislukugeneraattorin. Komennon käyttäminen ei ole välttämätöntä. *edistyneemmille käyttäjille*
   FUNKTIOT (palauttavat arvon)
INT Muuntaa desimaaliluvun tai merkkijonon kokonaisluvuksi. Käytetään välttämättömissä tyyppikonversioissa. Luku pyöristetään.
FLOAT Muuntaa kokonaisluvun tai merkkijonon desimaaliluvuksi. Käytetään välttämättömissä tyyppikonversioissa.
ROUNDUP Pyöristää luvun tai merkkijonon ylöspäin. Tulos on kokonaisluku. Esim. 5.7 -> 6
ROUNDDOWN Pyöristää luvun tai merkkijonon alaspäin. Tulos on kokonaisluku. Esim. 3.2 -> 3
ABS Palauttaa luvun itseisarvon, eli kääntää sen aina positiiviseksi. Esim. -10 -> 10
SQRT Palauttaa luvun neliöjuuren. Esim. 9 -> 3
SIN Palauttaa luvun sinin. Tarvitset tätä funktiota määrittelemään liikkumista tietyssä kulmassa.
COS Palauttaa luvun kosinin. Tarvitset tätä funktiota määrittelemään liikkumista tietyssä kulmassa.
TAN Palauttaa luvun tangentin. *edistyneemmille käyttäjille*
ASIN Palauttaa luvun käänteisen sinin. *edistyneemmille käyttäjille*
ACOS Palauttaa luvun käänteisen kosinin. *edistyneemmille käyttäjille*
ATAN Palauttaa luvun käänteisen tangentin. *edistyneemmille käyttäjille*
GETANGLE Palauttaa kahden koordinaatin välisen kulman, eli missä kulmassa piste 2 on pisteeseen 1 verrattuna.
GETANGLE2 Palauttaa kahden objektin välisen kulman, eli missä kulmassa objekti 2 on objektiin 1 verrattuna.
LOG Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin. Logaritmi on käänteisfunktio potenssiin korotukselle. *edistyneemmille käyttäjille*
LOG10 Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin. Tämä on käänteisfunktio 10 potenssiin korotukselle. *edistyneemmille käyttäjille*
RND Luo satunnaisluvun. Luku on desimaaliluku.
RAND Luo satunnaisluvun. Luku on kokonaisluku.
MIN Palauttaa kahdesta luvusta pienemmän.
MAX Palauttaa kahdesta luvusta suuremman.
CURVEVALUE Luo kahden luvun välille "pyöreyttä". Käytä tätä funktiota pehmentämään liikettä ja kääntymistä.
CURVEANGLE Luo kahden kulman välille "pyöreyttä". Käytä tätä funktiota pehmentämään kääntymistä. Ero CurveValueen on se, että tämä osaa pitää arvot 0 ja 360 asteen välillä.
WRAPANGLE Pitää huolen siitä, että luku ei mene raja-arvojen [0, 360] yli. Toisin sanoen: kulma pysyy noiden sisällä.
DISTANCE Palauttaa kahden pisteen etäisyyden.
DISTANCE2 Palauttaa kahden objektin etäisyyden.
BOXOVERLAP Tarkastaa, onko kaksi suorakaidetta päällekkäin.

<<TAKAISIN