Matematiikka : funktiot

ROUNDUP


   KUVAUS

Pyöristää desimaaliluvun ylöspäin. Tuloksena on kokonaisluku.

Huomaa, että miinusmerkkisillä luvuilla pyöristetään tavallaan "väärään suuntaan", kohti suurempaa lukua. Siten esim. -2.7 -> -2.

Katso myös Int ja RoundDown erityyppisiä pyöristyksiä varten.

   KÄYTTÖ
ROUNDUP (luku)

 • luku = Jokin kokonais- tai desimaaliluku.

 • Katso myös: ROUNDDOWN, INT

     ESIMERKKI
  Repeat
      value#=Input("Input a decimal number? ")

      DrawScreen
  Until KeyHit
  (cbKeyReturn)

  CloseInput

  Repeat
      Text
  20,20,"RoundUp: "+RoundUp(value#)

      Text 20,50,"Hit Escape to quit..."

      DrawScreen
  Until EscapeKey
  ()

  <<TAKAISIN