Kuvat : komennot

MASKIMAGE


   KUVAUS

Tällä komennolla voit asettaa kuvan läpinäkyvän värin (oletuksena musta) toiseksi. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun kuvasi käyttää selvästi eri maskiväriä ja haluat mustatkin osat näkyviin.

Väri ilmoitetaan RGB-järjestelmän mukaisesti. Väri muodostuu kolmesta komponentista, joista kukin saa arvon 0-255. (0,0,0) on musta ja (255,255,255) on valkoinen. Lisätietoa RGB-koodauksesta oppitunnista Värit, värikartasta ja sanakirjasta.

Yleinen vaihtoehtoinen väri on puhdas magenta (255,0,255 tai cbMagenta), koska se on niin harvinainen.
    

   KÄYTTÖ
MASKIMAGE kuvamuuttuja, punainen, vihreä, sininen

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.
 • punainen = Kokonaisluku. Värin punainen komponentti.
 • vihreä = Kokonaisluku. Värin vihreä komponentti.
 • sininen = Kokonaisluku. Värin sininen komponentti.

 • Katso myös: DEFAULTMASK, MASKOBJECT

     ESIMERKKI
  'BEFORE YOU START, TAKE A LOOK AT THE IMAGE
  'ALSO, TRY TO REMOVE THE MASKIMAGE-COMMAND AND SEE WHAT HAPPENS
  FrameLimit 40

  'Load an image and mask it
  img=LoadImage("Media/mask.bmp")
  MaskImage img,255,0,255

  'Apply the image as Mouse Pointer
  ShowMouse img

  'Add some text to screen
  Color cbblack
  AddText "Use mouse to move around"

  'Background to white
  ClsColor cbwhite

  While Not EscapeKey()

      'Draw green background pattern
      Color cbgreen
      For i=0 To 400 Step 20
          Line i,0,i+300,300
      Next i
      For i=20 To 300 Step 20
          Line 0,i,400,i+400
      Next i

      'Update screen
      DrawScreen

  Wend

  <<TAKAISIN