Teksti : komennot

SETFONT


   KUVAUS

Tämä komento aktivoi aikaisemmin ladatun fontin, ja kaikki tekstikomennot Printiä ja Writea lukuunottamatta siirtyvät käyttämään uutta fonttia.

   KÄYTTÖ
SETFONT fonttimuuttuja

 • fonttimuuttuja = Se muuttuja, johon fontti ladattiin LoadFont-komennolla.

 • Katso myös: LOADFONT, DELETEFONT

     ESIMERKKI
  arial=LoadFont("arial",20)
  impact=LoadFont("impact",28)
  system=LoadFont("fixedsys")
  coolb=LoadFont("coolb")
  verdana=LoadFont("verdana",18,ON,OFF,ON) 'bold and underlined
  times=LoadFont("times new roman",20,OFF,ON) 'italic
  courier=LoadFont("courier new",40)

  Repeat

      Color cborange
      SetFont arial
      Text 40,20,"I'll look into it"

      Color cblightgreen
      SetFont impact
      Text 100,100,"A sound plan!"

      Color cbyellow
      SetFont system
      Text 260,270,"Dead man walking"
      
      Color cbcyan
      SetFont system
      Text 20,200,"This..is..my BOOMSTICK!"

      Color cbsilver
      SetFont verdana
      Text 70,220,"What do you want?!"

      Color cblightred
      SetFont times
      Text 150,180,"Night beckons"

      Color cbgreen
      SetFont courier
      CenterText 200,130,"Don't worry, be happy!"

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN