Ydin : koodirakenteet

WHILE


   KUVAUS

Muodostaa silmukan, jota toistetaan niin kauan, kun alkuehto on TOSI. Ero Repeat-silmukkaan, on se, että ehto esitetään jo alussa While-sanan yhteydessä, joten silmukkaa ei välttämättä suoriteta ollenkaan, jos alkuehto on jo valmiiksi epätosi. Repeat-silmukka käydään aina vähintään yhden kerran läpi, koska ehtotarkastus on vasta silmukan jälkeen.

Normaalisti kaikissa ohjelmissa on jonkin sortin pääsilmukka, jonka sisällä kaikki pelin toiminnot päivitetään.

Silmukasta voidaan rikkoutua kesken kaiken pois komennolla Exit.

While silmukka päätetään komentoon WEND.

   KÄYTTÖ
WHILE ehto
    'koodia
WEND

Katso myös: TOINEN SELITYS

   ESIMERKKI
i=1

While Not KeyHit(cbkeyreturn)

    Print "Press RETURN to QUIT."

    'If 10 000 iterations have passed break free
    i=i+1
    If i>10000 Then Exit

Wend

<<TAKAISIN