Efektit : komennot

PARTICLEMOVEMENT


   KUVAUS

Tällä komennolla säädetään partikkelilähteen suoltamien partikkelien liikkuvuuden ominaisuuksia.

Nopeus määrittää kuinka nopeasti partikkelit lähtevät lähteestä. Yksikkö on pikseli. Painovoima taas saa partikkelit tippumaan alas. Painovoimaksi kelpaa lähtönopeudesta riippuen pieni desimaaliarvo väliltä 0.02 -> 0.4. Painovoima ja nopeus voivat olla myös negatiivisia. Negatiivinen nopeus sinkoaa partikkeleita lähteen taakse. Negatiivinen painovoima kiihdyttää partikkeleja kohti taivasta.

Voit halutessasi määrittää valinnaisen kiihtyvyyden. Ykköstä pienemmät arvot hidastavat partikkeleita, kunnes pysähtyvät kokonaan. Ykköstä suuremmat arvot taas kiihdyttävät partikkeleita joka kerta lujempaan vauhtiin. Oletuksena on yksi, mitä ei vaikuta kiihdyttävästi mitenkään. Sopivia arvoja ovat esim. 0.9 tai 0.95 tai 0.97. Kokeile muuttaa esimerkin rivi tällaiseksi:
ParticleMovement par,5,0,0.95

   KÄYTTÖ
PARTICLEMOVEMENT partikkelimuuttuja, nopeus, painovoima, [kiihtyvyys]

 • partikkelimuuttuja = Se muuttuja, mihin partikkelilähde luotiin.
 • nopeus = Desimaaliluku. Partikkelien lähtönopeus.
 • painovoima = Desimaaliluku. Partikkeleihin vaikuttava painovoima. Nolla=ei painovoimaa.
 • kiihtyvyys (valinnainen) = Desimaaliluku. Säätelee kiihtyvyyttä/hidastuvuutta. Oletus 1 (ei kiihtyvyyttä).

 • Katso myös: PARTICLEANIMATION, PARTICLEEMISSION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  img=LoadImage("Media\particle.bmp")

  par=MakeEmitter(img,120) 'lifetime for 3 seconds

  'speed 5, gravity 0.1
  ParticleMovement par,5,0.1

  'frequency 5, amount 4, chaos [-60 -> 60]
  ParticleEmission par,5,4,60

  'rotate the emitter to face upwards
  RotateObject par,90

  Repeat

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN