Grafiikka : komennot

BOX


   KUVAUS

Piirtää laatikon. Käyttää nykyistä edusväriä (Color-käsky).

   KÄYTTÖ
BOX x, y, leveys, korkeus, [kiinteä]

 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen vaakakoordinaatti.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen pystykoordinaatti.
 • leveys = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Laatikon leveys pikseleinä.
 • korkeus = Kokonaisluku taid desimaaliluku. Laatikon korkeus pikseleinä.
 • kiinteä (valinnainen)
  0 = ontto
  1 = täytetty (oletus)

 • Katso myös: DOT, LINE, CIRCLE, ELLIPSE

     ESIMERKKI
  AddText "Use arrows to move around"

  'first generate two random sized boxes
  box1width=Rand(20,100)
  box1height=Rand(20,100)

  box2width=Rand(20,100)
  box2height=Rand(20,100)

  Repeat

      'update controls
      If LeftKey()Then x=x-1
      If RightKey()Then x=x+1
      If UpKey()Then y=y-1
      If DownKey()Then y=y+1

      'box 1 (movable)
      Box x,y,box1width,box1height,OFF

      'box 2 (static)
      Box 260,180,box2width,box2height,OFF

      Text 20,20,"Overlapping: "+BoxOverlap(x,y,box1width,box1height,260,180,box2width,box2height)

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN